سریال Band Of Brothers  (فصل 1)

سریال Band Of Brothers (فصل 1)

این سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی (گروهان ۱۰۱-M هوابرد)را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می‌کند...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Band Of Brothers  (فصل 1)   خرید سریال Band Of Brothers  (فصل 1)

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم