سریال Vikings فصل 5

سریال Vikings فصل 5

وایکینگ داستان راگنار لوتر بزرگترین قهرمان در زمان خودش را بازگو میکند. داستان گروه برادری وایکینگی راگنار و خانواده اش و تبدیل او به پادشاه قبیله اش را تعریف میکند. او به جز قدرت جنگاوری بالا قدرت بخشش و دیگر صفات خوب را نیز دارا بود که او را تبدیل به مبارزی جاودان کرد…
۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Vikings فصل 5 خرید سریال Vikings فصل 5
سریال Vikings فصل 4

سریال Vikings فصل 4

وایکینگ داستان راگنار لوتر بزرگترین قهرمان در زمان خودش را بازگو میکند. داستان گروه برادری وایکینگی راگنار و خانواده اش و تبدیل او به پادشاه قبیله اش را تعریف میکند...
۴۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Vikings فصل 4 خرید سریال Vikings فصل 4
سریال Vikings فصل 3

سریال Vikings فصل 3

وایکینگ داستان راگنار لوتر بزرگترین قهرمان در زمان خودش را بازگو میکند. داستان گروه برادری وایکینگی راگنار و خانواده اش و تبدیل او به پادشاه قبیله اش را تعریف میکند...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Vikings فصل 3 خرید سریال Vikings فصل 3
سریال Vikings فصل 2

سریال Vikings فصل 2

وایکینگ داستان راگنار لوتر بزرگترین قهرمان در زمان خودش را بازگو میکند. داستان گروه برادری وایکینگی راگنار و خانواده اش و تبدیل او به پادشاه قبیله اش را تعریف میکند...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Vikings فصل 2 خرید سریال Vikings فصل 2
سریال Vikings فصل 1

سریال Vikings فصل 1

وایکینگ داستان راگنار لوتر بزرگترین قهرمان در زمان خودش را بازگو میکند. داستان گروه برادری وایکینگی راگنار و خانواده اش و تبدیل او به پادشاه قبیله اش را تعریف میکند...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Vikings فصل 1 خرید سریال Vikings فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم