سریال Veep فصل 6

سریال Veep فصل 6

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز آنگونه که او انتظار داشت نیست و همه چیز درست شبیه آن چیزهایی است که همه دوستانش به او اخطار داده بودند…
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 6 خرید سریال Veep فصل 6
سریال Veep فصل 5

سریال Veep فصل 5

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۲۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 5 خرید سریال Veep فصل 5
سریال Veep فصل 4

سریال Veep فصل 4

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 4 خرید سریال Veep فصل 4
سریال Veep فصل 3

سریال Veep فصل 3

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۱۶۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 3 خرید سریال Veep فصل 3
سریال Veep فصل 2

سریال Veep فصل 2

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 2 خرید سریال Veep فصل 2
سریال Veep فصل 1

سریال Veep فصل 1

سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Veep فصل 1 خرید سریال Veep فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم