سریال Underground

سریال Underground

گروهی از بردگان که قصد فراری شجاعانه از یک مزرعه کشت و زرع در جورجیا را به اندازه ۶۰۰ مایل دارند، در طول مسیر با گروه مخفیِ زن و شوهری طرفدار الغای برده داری آشنا میشوند که مرکز کارشان راه آهن زیر زمینی می باشد و ...
۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Underground خرید سریال Underground

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم