سریال Tyrant فصل 3

سریال Tyrant فصل 3

«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Tyrant فصل 3 خرید سریال Tyrant فصل 3
سریال Tyrant فصل 2

سریال Tyrant فصل 2

«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما حوادث...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Tyrant فصل 2 خرید سریال Tyrant فصل 2
سریال Tyrant فصل 1

سریال Tyrant فصل 1

«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما حوادث...
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Tyrant فصل 1 خرید سریال Tyrant فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم