سریال Turn فصل 4

سریال Turn فصل 4

داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Turn فصل 4 خرید سریال Turn فصل 4
سریال Turn فصل 3

سریال Turn فصل 3

داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۲۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Turn فصل 3 خرید سریال Turn فصل 3
سریال Turn فصل 2

سریال Turn فصل 2

داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Turn فصل 2 خرید سریال Turn فصل 2
سریال Turn فصل 1

سریال Turn فصل 1

داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Turn فصل 1 خرید سریال Turn فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم