سریال The Wire فصل 4 و 5

سریال The Wire فصل 4 و 5

رای کسایی که از سیستم پیچیده قاچاق مواد مخدر انچنان اطلاعاتی ندارند wire سریال جذابیست.در این چرخه پیچیده از مواد فروش های تو خیابون تا ادم های کله گنده و حتی سیاست مدارا...
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Wire فصل 4 و 5 خرید سریال The Wire فصل 4 و 5

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم