سریال The Whispers

سریال The Whispers

یک نیروی ناشناخته در حال فریب بی گناه ترین افراد جامعه یعنی کودکان است تا اهداف پلید خودش را جلو ببرد. درست درحالی که این کودکان به صورت ناخواسته در حال کمک به این دشمن بشریت هستند، شمارش معکوس برای نابودی انسان ها آغاز میشود ...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Whispers خرید سریال The Whispers

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم