سریال The Strain فصل 4

سریال The Strain فصل 4

داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد. هواپیمایی درحالیکه ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Strain فصل 4 خرید سریال The Strain فصل 4
سریال The Strain فصل 3

سریال The Strain فصل 3

داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد. هواپیمایی درحالیکه ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Strain فصل 3 خرید سریال The Strain فصل 3
سریال The Strain فصل 2

سریال The Strain فصل 2

داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Strain فصل 2 خرید سریال The Strain فصل 2
سریال The Strain فصل 1

سریال The Strain فصل 1

داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد...
۲۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Strain فصل 1 خرید سریال The Strain فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم