سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)

سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)

"هروی رتن" از سرکردگان اصلی باندهای موادمخدر که به هجده سال حبس محکوم شده است به همراه خواهرزاده اش به طرز عجیبی بعد از تحمل تنها دوسال حبس مورد عفو سلطنتی قرار گرفته و آزاد می شوند. اما به فاصله بسیارکوتاهی پس از ...
۲۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Shadow Line (دوبله فارسی) خرید سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم