سریال The Newsroom (فصل 2)

سریال The Newsroom (فصل 2)

گوینده اخبار ویل مک وی پس از بازگشت از تعطیلات مجبور میشود با اعضای جدید هیئت مدیره ( که در غیاب وی به روی کار آمده اند ) کار خود را ادامه دهد و ....
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Newsroom (فصل 2) خرید سریال The Newsroom (فصل 2)
سریال The Newsroom (فصل 1)

سریال The Newsroom (فصل 1)

گوینده اخبار ویل مک وی پس از بازگشت از تعطیلات مجبور میشود با اعضای جدید هیئت مدیره ( که در غیاب وی به روی کار آمده اند ) کار خود را ادامه دهد و ....
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Newsroom (فصل 1) خرید سریال The Newsroom (فصل 1)

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم