سریال The Messengers

سریال The Messengers

دانشمندی به نام Vera Buckley متوجه می شود که یک شهاب سنگ در حال نزدیک شدن به زمین است و احتمال برخورد آن با زمین زیاد است. او محل برخورد شهاب سنگ را پیدا می کند و به محل آن یعنی بیابانی در نیومکزیکو میرود ...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Messengers خرید سریال The Messengers

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم