سریال The League of Gentlemen

سریال The League of Gentlemen

یک شرح در هم پیچیده از وقایع زندگی چند شخصیت مختلف: یک راننده تاکسی، یک خانواده پست و همچنین وسواسی در امور بهداشتی، یک کشیش تند خو ، یک صاحب کارناوال و در آخر یک زوج" بیگانه هراس" که یک مغازه را اداره می کنند...
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The League of Gentlemen خرید سریال The League of Gentlemen

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم