سریال The Last Ship فصل 5

سریال The Last Ship فصل 5

ماموریت چهار ماهه ناو Nathan James در جنوبگان به اتمام رسیده. ناخدا "تام چندلر" و سایر خدمه در صدد بازگشت به کشور هستند که کشتی آن‌ها هنگام سوار کردن "راشل اسکات" محقق میکروب شناسی که در قطب جنوب در حال ...
۳۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Last Ship فصل 5 خرید سریال The Last Ship فصل 5
سریال The Last Ship فصل 4

سریال The Last Ship فصل 4

ماموریت چهار ماهه ناو Nathan James در جنوبگان به اتمام رسیده. ناخدا "تام چندلر" و سایر خدمه در صدد بازگشت به کشور هستند که کشتی آن‌ها هنگام سوار کردن "راشل اسکات" محقق میکروب شناسی که در قطب جنوب در حال ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Last Ship فصل 4 خرید سریال The Last Ship فصل 4
سریال The Last Ship فصل 3

سریال The Last Ship فصل 3

ماموریت چهار ماهه ناو Nathan James در جنوبگان به اتمام رسیده. ناخدا "تام چندلر" و سایر خدمه در صدد بازگشت به کشور هستند که کشتی آن‌ها هنگام سوار کردن "راشل اسکات" محقق میکروب شناسی که در...
۳۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Last Ship فصل 3 خرید سریال The Last Ship فصل 3
سریال The Last Ship فصل 2

سریال The Last Ship فصل 2

ماموریت چهار ماهه ناو Nathan James در جنوبگان به اتمام رسیده. ناخدا "تام چندلر" و سایر خدمه در صدد بازگشت به کشور هستند که کشتی آن‌ها هنگام سوار کردن "راشل اسکات" محقق میکروب شناسی که در...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Last Ship فصل 2 خرید سریال The Last Ship فصل 2
سریال The Last Ship فصل 1

سریال The Last Ship فصل 1

ماموریت چهار ماهه ناو Nathan James در جنوبگان به اتمام رسیده. ناخدا "تام چندلر" و سایر خدمه در صدد بازگشت به کشور هستند که کشتی آن‌ها هنگام سوار کردن "راشل اسکات" محقق میکروب شناسی که در...
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Last Ship فصل 1 خرید سریال The Last Ship فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم