سریال The Kettering Incident

سریال The Kettering Incident

آنا زمانی که 14 سال داشت Kettering را ترک میکند، درست پس از اینکه بهترین دوستش گیلیان به طور اسرار آمیزی ناپدید می شود. آنا پس از 15 سال دوباره به آنجا باز میگردد و اینبار نیز یک دختر دیگر ناپدید میشود. این باعث میشود آنا به دنبال کشف ...
۱۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Kettering Incident خرید سریال The Kettering Incident

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم