سریال The Flash فصل 5

سریال The Flash فصل 5

« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما بیرون می‌آید و ...
۶۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Flash فصل 5 خرید سریال The Flash فصل 5
سریال The Flash فصل 4

سریال The Flash فصل 4

« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما بیرون می‌آید و ...
۶۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Flash فصل 4 خرید سریال The Flash فصل 4
سریال The Flash فصل 3

سریال The Flash فصل 3

« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما ...
۵۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Flash فصل 3 خرید سریال The Flash فصل 3
سریال The Flash فصل 2

سریال The Flash فصل 2

« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما بیرون می‌آید و ...
۴۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Flash فصل 2 خرید سریال The Flash فصل 2
سریال The Flash فصل 1

سریال The Flash فصل 1

« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Flash فصل 1 خرید سریال The Flash فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم