سریال The Decalogue

سریال The Decalogue

با شروع این کار از پیرامون آدمها دل کندم و آمدم به درون آدم ها.” سریال “۱۰ فرمان”، مجموعه ای ۱۰ قسمتی (هر قسمت ۵۰ دقیقه) است که در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است...
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Decalogue خرید سریال The Decalogue

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم