سریال The Closer

سریال The Closer

معاون فرمانده پلیس (برندا جانسون) به علت داشتن تواناهایی های بسیار بالا به بخش قتل پلیس لس آنجلس منتقل می شود. توانایی ذاتی او خواندن ذهن مردم و گرفتن اعتراف باعث شده تا سخت ترین پروندها را به او واگذار کنند ...
۱۸۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Closer خرید سریال The Closer

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم