سریال Scream فصل 2

سریال Scream فصل 2

همه چیز با کلیپی ویروسی از یوتیوب شروع شده و بزودی مشکلاتی برای نوجوانان “لیک وود” ایجاد میکند. اینکار باعث قتلهایی شده و پنجره ای بسوی مصیبتهای پیشین شهر گشوده میشود …
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scream فصل 2 خرید سریال Scream فصل 2
سریال Scream فصل 1

سریال Scream فصل 1

همه چیز با کلیپی ویروسی از یوتیوب شروع شده و بزودی مشکلاتی برای نوجوانان “لیک وود” ایجاد میکند. اینکار باعث قتلهایی شده و پنجره ای بسوی مصیبتهای پیشین شهر گشوده میشود …
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scream فصل 1 خرید سریال Scream فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم