سریال Scorpion فصل 4

سریال Scorpion فصل 4

داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در ...
۵۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scorpion فصل 4 خرید سریال Scorpion فصل 4
سریال Scorpion فصل 3

سریال Scorpion فصل 3

داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در ...
۵۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scorpion فصل 3 خرید سریال Scorpion فصل 3
سریال Scorpion فصل 2

سریال Scorpion فصل 2

داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در بزرگسالی، والتر …
۴۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scorpion فصل 2 خرید سریال Scorpion فصل 2
سریال Scorpion فصل 1

سریال Scorpion فصل 1

داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Scorpion فصل 1 خرید سریال Scorpion فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم