سریال Saving Hope

سریال Saving Hope

داستان از آن جا شروع مي شود که مدير توانمند بخش جراحي بيمارستان Hope-Zion واقع در تورنتو در عمل جراحي "چارلي هريس" به کما مي رود. اين اتفاق باعث آشفتگي نامزد و همکار جراح او "Alex Reid" مي شود. در اين هنگام که ...
۱۵۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Saving Hope خرید سریال Saving Hope

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم