سریال Salem فصل 3

سریال Salem فصل 3

ماجراهای سریال سِیلِم (Salem)، در دنیای خشن قرن ۱۷ در ماساچوست رخ میدهد. در این سریال از محاکمه ظالمانه جادوگران و از حقایق تاریک و ماورالطبیعه این قرن در آمریکا پرده برداشته میشود. در سِیلم، با جادوگران حقیقی ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Salem فصل 3 خرید سریال Salem فصل 3
سریال Salem فصل 2

سریال Salem فصل 2

ماجراهای سریال سِیلِم (Salem)، در دنیای خشن قرن ۱۷ در ماساچوست رخ میدهد. در این سریال از محاکمه ظالمانه جادوگران و از حقایق تاریک و ماورالطبیعه این قرن در آمریکا پرده برداشته میشود...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Salem فصل 2 خرید سریال Salem فصل 2
سریال Salem فصل 1

سریال Salem فصل 1

ماجراهای سریال سِیلِم (Salem)، در دنیای خشن قرن ۱۷ در ماساچوست رخ میدهد. در این سریال از محاکمه ظالمانه جادوگران و از حقایق تاریک و ماورالطبیعه این قرن در آمریکا پرده برداشته میشود...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Salem فصل 1 خرید سریال Salem فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم