سریال Reign فصل 4

سریال Reign فصل 4

داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این دختر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها ...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Reign فصل 4 خرید سریال Reign فصل 4
سریال Reign فصل 3

سریال Reign فصل 3

داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها ...
۴۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Reign فصل 3 خرید سریال Reign فصل 3
سریال Reign فصل 2

سریال Reign فصل 2

داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها..
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Reign فصل 2 خرید سریال Reign فصل 2
سریال Reign فصل 1

سریال Reign فصل 1

داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها..
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Reign فصل 1 خرید سریال Reign فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم