سریال Power فصل 5

سریال Power فصل 5

داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما …
۳۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Power فصل 5 خرید سریال Power فصل 5
سریال Power فصل 4

سریال Power فصل 4

داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما …
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Power فصل 4 خرید سریال Power فصل 4
سریال Power فصل 3

سریال Power فصل 3

داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Power فصل 3 خرید سریال Power فصل 3
سریال Power فصل 2

سریال Power فصل 2

داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Power فصل 2 خرید سریال Power فصل 2
سریال Power فصل 1

سریال Power فصل 1

داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Power فصل 1 خرید سریال Power فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم