سریال Oz

سریال Oz

سریال به یکی از زندانهای خیلی پیشرفته که سیستم امنیتی قوی داره مربوط میشه. فرار زندانی ها در میان نیست بیشتر به اتفاقات داخل زندان و ارتباط زندانیان مربوط میشه. این زندان با دیگر زندانها...
۱۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Oz خرید سریال Oz

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم