سریال Outlander فصل 4

سریال Outlander فصل 4

داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او باید انتخاب کند که زندگی خود را در گذشته ادامه دهد ...
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Outlander فصل 4 خرید سریال Outlander فصل 4
سریال Outlander فصل 3

سریال Outlander فصل 3

داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او باید انتخاب کند که زندگی خود را در گذشته ادامه دهد ...
۳۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Outlander فصل 3 خرید سریال Outlander فصل 3
سریال Outlander فصل 2

سریال Outlander فصل 2

داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Outlander فصل 2 خرید سریال Outlander فصل 2
سریال Outlander فصل 1

سریال Outlander فصل 1

داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Outlander فصل 1 خرید سریال Outlander فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم