سریال North and South

سریال North and South

قاضی هیل به علت فشار نخست وزیر برای تبرئه کردن متهمان یک پرونده به میلتون مهاجرت می کند. میلتون یک شهر صنعتی است که کارخانه های پارچه بافی بزرگی در آن قرار دارد. صاحبان این کارخانه ها علنا کارگرانشان را استثمار می کنند. قاضی هیل دختری ...
۱۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال North and South خرید سریال North and South

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم