سریال Narcos فصل 3

سریال Narcos فصل 3

داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات عالی رتبه و طی ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Narcos فصل 3 خرید سریال Narcos فصل 3
سریال Narcos فصل 2

سریال Narcos فصل 2

داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات عالی رتبه و ...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Narcos فصل 2 خرید سریال Narcos فصل 2
سریال Narcos فصل 1

سریال Narcos فصل 1

داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Narcos فصل 1 خرید سریال Narcos فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم