سریال Motive

سریال Motive

داستان سریال در مورد یک کارآگاه چابک به رهبری “انجی فلین” می باشد که به دنبال یافتن سر نخ هایی برای دستگیر کردن یک قاتل تلاش می کند. داستان سریال مانند موش و گربه از سری پیچ و تاب در رمان پلیسی روزمره است ...
۷۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Motive خرید سریال Motive

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم