سریال Luther فصل 3

سریال Luther فصل 3

داستان در مورد پلیسی هست که از یک طرف مجبوره با خیانت همسرش روبرو بشه و از طرف دیگه قتل هایی که در شهر لندن اتفاق میفته رو با کمک همکارانش و با هوش بالای خودش حل میکنه…
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Luther فصل 3 خرید سریال Luther فصل 3
سریال Luther فصل 2

سریال Luther فصل 2

داستان در مورد پلیسی هست که از یک طرف مجبوره با خیانت همسرش روبرو بشه و از طرف دیگه قتل هایی که در شهر لندن اتفاق میفته رو با کمک همکارانش و با هوش بالای خودش حل میکنه…
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Luther فصل 2 خرید سریال Luther فصل 2
سریال Luther فصل 1

سریال Luther فصل 1

داستان در مورد پلیسی هست که از یک طرف مجبوره با خیانت همسرش روبرو بشه و از طرف دیگه قتل هایی که در شهر لندن اتفاق میفته رو با کمک همکارانش و با هوش بالای خودش حل میکنه…
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Luther فصل 1 خرید سریال Luther فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم