سریال Legend of The Seeker

سریال Legend of The Seeker

در قسمت اول سریال دو زن زیبا رو سوار بر اسب در حال فرار کردن از دست چند نفر مسلح به شمشیر و تیر و کمان هستند ولی یکی از این دو زن زخمی میشه این دو زن جادوگر هستند و پادشاه شیطانی آن سرزمین این مردان رو مامور کرده بود تا این دو زن رو بکشند این زن ...
۱۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Legend of The Seeker خرید سریال Legend of The Seeker

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم