سریال Last Resort

سریال Last Resort

500 متر زیر سطح اقیانوس موشک های بالستیک دستور خودشونُ میگیرن ، از طریق کانالهای رادیوئی که فقط در مواقع بسیار ضروری و خطرساز برای کشور اعلام میشن به اونا گفته میشه که سلاح های هسته ایشونُ به پاکستان شلیک کنن ...
۳۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Last Resort خرید سریال Last Resort

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم