سریال Hunted

سریال Hunted

سم هانتر (ملیسا جرج) یکی از حرفه ای ترین مامورین سازمان مخفی است که در آن کار میکند... بعد از عملیاتی مهم ، متوجه میشود که به او خیانت شده است و بعد از از بین بردن دشمنانش مدتی از نظرها غایب میشود..بعد از حدود یک سال او ....
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Hunted خرید سریال Hunted

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم