سریال Heroes Reborn

سریال Heroes Reborn

قهرمانان دوباره باز می گردند اما این بار در قالب سریالی جدید. داستان سعی می کند که با فصل اول سریال اصلی ارتباط برقرار کند. جایی که مردم عادی پی می برند که توانایی های خاص و ویژه ای دارند. در ادامه شخصیت ها و داستان هایی شکل می گیرند که ...
۲۶۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Heroes Reborn خرید سریال Heroes Reborn

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم