سریال Hatfield and McCoys

سریال Hatfield and McCoys

داستانی در مورد جنگ دو قبیله بزرگ هست که سراسر عشق ، انتقام ، شجاعت و فداکاری می باشد. Hatfield در غرب ویرجینیا قرار دارد و McCoys در کنار رودخانه ای در کنتاکی. جنگ داخلی میان این دو قبیله موجب افزایش سوء تفاهم ، خشم و خصومت می شود که ...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Hatfield and McCoys خرید سریال Hatfield and McCoys

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم