سریال Halt and Catch Fire فصل 4

سریال Halt and Catch Fire فصل 4

داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Halt and Catch Fire فصل 4 خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 4
سریال Halt and Catch Fire فصل 3

سریال Halt and Catch Fire فصل 3

داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Halt and Catch Fire فصل 3 خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 3
سریال Halt and Catch Fire فصل 2

سریال Halt and Catch Fire فصل 2

داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Halt and Catch Fire فصل 2 خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 2
سریال Halt and Catch Fire فصل 1

سریال Halt and Catch Fire فصل 1

داستان که در دهه ی ۱۹۸۰ اتفاق می افته در مورد گروهی از برنامه نویسان و در حقیقت،یک رویا پرداز، یک نابغه و یک مهندس که دور هم جمع میشن تا نسل کامپیوتر های خانگی رو بوجود بیارن ودر این راه اتفاقات جالبی براشون می افته..
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Halt and Catch Fire فصل 1 خرید سریال Halt and Catch Fire فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم