سریال Gotham فصل 5

سریال Gotham فصل 5

کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۳۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Gotham فصل 5 خرید سریال Gotham فصل 5
سریال Gotham فصل 4

سریال Gotham فصل 4

کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۶۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Gotham فصل 4 خرید سریال Gotham فصل 4
سریال Gotham فصل 3

سریال Gotham فصل 3

کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Gotham فصل 3 خرید سریال Gotham فصل 3
سریال Gotham فصل 2

سریال Gotham فصل 2

کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره …
۴۶۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Gotham فصل 2 خرید سریال Gotham فصل 2
سریال Gotham فصل 1

سریال Gotham فصل 1

کاراگاهان گوردون و بولاک مشغول به تحقیق در مورد قتل والدین پسری بنام بروس وینُ میشوند، در همین حال پنگوئن سعی میکنه به گاتهام برگرده و قربانیانیُ بر جای میذاره…
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Gotham فصل 1 خرید سریال Gotham فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم