سریال Galapagos

سریال Galapagos

در این مستند سه قسمتی به تاریخچه مجموعه جزایر گالاپاگوس پرداخته می شود، تاریخچه‌ ای از زمان پیدایش‌شان از گدازه های آتشفشانی تا زمانی که توسط داروین مورد مطالعه قرار گرفتند و به زیستگاه جانوران امروزی تبدیل شدند ...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Galapagos خرید سریال Galapagos

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم