سریال Fargo فصل 3

سریال Fargo فصل 3

در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد …
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Fargo فصل 3 خرید سریال Fargo فصل 3
سریال Fargo فصل 2

سریال Fargo فصل 2

در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد …
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Fargo فصل 2 خرید سریال Fargo فصل 2
سریال Fargo فصل 1

سریال Fargo فصل 1

در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Fargo فصل 1 خرید سریال Fargo فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم