مینی سریال Drive

مینی سریال Drive

سریال Drive سریالی است که برای عشق به زندگی و یا زندگی برای عشقشان در آن گروهی اقدام به رانندگی و انجام مسابقات خیابانی میکنند . تعدادی از این افراد به اجبار به The Race ملحق می شوند. جایزه ها در این سریال بخشی از آن هستند ولی اصل داستان را باید در جای دیگری پیدا کرد ...
۱۶۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر مینی سریال Drive خرید مینی سریال Drive

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم