سریال Dominion فصل 2

سریال Dominion فصل 2

در آینده بیست و پنج سال بعد از نبرد ویرانگری که به جنگ انقراض شهرت یافته و منجر به کشته شدن انسان های زیادی گشته است عده ای از فرشتگان گرد فرشته اعظمی به رهبری گابریل در آمده و بنا به دلایلی تصمیم به نابودی نوع بشر...
۲۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Dominion فصل 2 خرید سریال Dominion فصل 2
سریال Dominion فصل 1

سریال Dominion فصل 1

در آینده بیست و پنج سال بعد از نبرد ویرانگری که به جنگ انقراض شهرت یافته و منجر به کشته شدن انسان های زیادی گشته است عده ای از فرشتگان گرد فرشته اعظمی به رهبری گابریل در آمده و بنا به دلایلی تصمیم به نابودی نوع بشر...
۲۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Dominion فصل 1 خرید سریال Dominion فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم