سریال Dark Matter فصل 3

سریال Dark Matter فصل 3

شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۳۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Dark Matter فصل 3 خرید سریال Dark Matter فصل 3
سریال Dark Matter فصل 2

سریال Dark Matter فصل 2

شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۳۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Dark Matter فصل 2 خرید سریال Dark Matter فصل 2
سریال Dark Matter فصل 1

سریال Dark Matter فصل 1

شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Dark Matter فصل 1 خرید سریال Dark Matter فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم