سریال Da Vincis Demons فصل 3

سریال Da Vincis Demons فصل 3

این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است. بعنوان یک هنرمند ۲۵ ساله، یک شمشیر باز ماهر، کاشف، عاشق پیشه، رؤیا پرداز و آرمانگرا، سعی میکند که در واقعیت ...
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Da Vincis Demons فصل 3 خرید سریال Da Vincis Demons فصل 3
سریال Da Vincis Demons فصل 2

سریال Da Vincis Demons فصل 2

این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Da Vincis Demons فصل 2 خرید سریال Da Vincis Demons فصل 2
سریال Da Vincis Demons فصل 1

سریال Da Vincis Demons فصل 1

این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا..وی..نچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Da Vincis Demons فصل 1 خرید سریال Da Vincis Demons فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم