سریال Breaking Bad فصل 5

سریال Breaking Bad فصل 5

والتر معلم درس شیمی است و زندگی عادی را سپری می کند تا اینکه متوجه می شود دچار بیماری سرطان است. او که رفتار مثبتی داشته تغییر می کند و تصمیم می گیرد...
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Breaking Bad فصل 5 خرید سریال Breaking Bad فصل 5
سریال Breaking Bad فصل 4 و 5

سریال Breaking Bad فصل 4 و 5

والتر معلم درس شیمی است و زندگی عادی را سپری می کند تا اینکه متوجه می شود دچار بیماری سرطان است. او که رفتار مثبتی داشته تغییر می کند و تصمیم می گیرد...
۶۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Breaking Bad فصل 4 و 5 خرید سریال Breaking Bad فصل 4 و 5

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم