سریال Barbarians Rising

سریال Barbarians Rising

این سریال نگاهی بر جنگجویان افسانه ای دارد که درگیر یکی از بزرگترین مبارزات انسانی می شوند. قیام بربرها، یک داستان درباره جلال و عظمت روم نیست، بلکه داستان تعداد کثیری زن و مرد است که به پا می خیزند و در سایه قدرت های ...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Barbarians Rising خرید سریال Barbarians Rising

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم