سریال Banshee فصل 4

سریال Banshee فصل 4

داستان سریال در مورد فردیست که مدت بسیار زیادی رو زندانی بوده و بعد از آزاد شدن ، تصمیم به شروع زندگی جدیدی میگیره و این کار رو با جا زدن خودش به عنوان کلانتر به قتل رسیده شهر شروع میکنه ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Banshee فصل 4 خرید سریال Banshee فصل 4
سریال Banshee فصل 3

سریال Banshee فصل 3

داستان سریال در مورد فردیست که مدت بسیار زیادی رو زندانی بوده و بعد از آزاد شدن ، تصمیم به شروع زندگی جدیدی میگیره و این کار رو با جا زدن خودش به عنوان کلانتر به قتل رسیده شهر شروع میکنه ...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Banshee فصل 3 خرید سریال Banshee فصل 3
سریال Banshee فصل 2

سریال Banshee فصل 2

داستان سریال در مورد فردیست که مدت بسیار زیادی رو زندانی بوده و بعد از آزاد شدن ، تصمیم به شروع زندگی جدیدی میگیره و این کار رو با جا زدن خودش به عنوان کلانتر به قتل رسیده شهر شروع میکنه ...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Banshee فصل 2 خرید سریال Banshee فصل 2
سریال Banshee فصل 1

سریال Banshee فصل 1

داستان سریال در مورد فردیست که مدت بسیار زیادی رو زندانی بوده و بعد از آزاد شدن ، تصمیم به شروع زندگی جدیدی میگیره و این کار رو با جا زدن خودش به عنوان کلانتر به قتل رسیده شهر شروع میکنه ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال Banshee فصل 1 خرید سریال Banshee فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم