سریال 3rd Rock from the Sun

سریال 3rd Rock from the Sun

گروهی از بیگانگان به زمین فرستاده می شوند که در لباس یک خانواده زمینی ، زندگی بر روی زمین را تجربه کنند و به سیاره خود گزارش دهند ...
۱۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 3rd Rock from the Sun خرید سریال 3rd Rock from the Sun

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم