سریال 2-19

سریال 2-19

داستان سریال درباره دو افسر پلیس "Nick Barron" و "Ben Chartier" در اداره پلیس مونترال می باشد که با گذشت زمان، نیک و بن نسبت به هم بی اعتماد می شوند و میان آن ها خصومتی پیش می آید و ...
۴۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 2-19 خرید سریال 2-19

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم