سریال 12Monkeys فصل 4

سریال 12Monkeys فصل 4

داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 12Monkeys فصل 4 خرید سریال 12Monkeys فصل 4
سریال 12Monkeys فصل 3

سریال 12Monkeys فصل 3

داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 12Monkeys فصل 3 خرید سریال 12Monkeys فصل 3
سریال 12Monkeys فصل 2

سریال 12Monkeys فصل 2

داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و ...
۳۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 12Monkeys فصل 2 خرید سریال 12Monkeys فصل 2
سریال 12Monkeys فصل 1

سریال 12Monkeys فصل 1

داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام "جیمز کول" است، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و ...
۳۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال 12Monkeys فصل 1 خرید سریال 12Monkeys فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم